DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA BAN

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THANH TRA BAN

Số điện thoại: 02993.827381

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

Cao Tĩnh

Chánh Thanh tra

ctinh@soctrang.gov.vn

0915.780664

2

Kim Thành Trúc

Thanh tra viên

kttruc@soctrang.gov.vn

038.3694951

3 Đồ Hoàng
 Chuyên viên
 dhoang@soctrang.gov.vn 093.9318325
Lý Mạnh Xuân Chuyên viên  lmxuan@soctrang.gov.vn

039.7888489

5 Lý Minh Hồng
 Chuyên viên

 lmhong@soctrang.gov.vn

097.2015810

Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Ban

I. Chức năng:

Thanh tra có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, phòng chống tham nhũng, công tác nội chính của đơn vị và thực hiện nhiệm vụ pháp chế theo quy định của pháp luật; xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quản lý công tác người Hoa. Thanh tra có con dấu riêng.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu Trưởng ban thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của Luật Thanh tra; hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra; hàng năm xây dựng kế hoạch trình Trưởng ban quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra; tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các cuộc thanh tra, thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra theo quy định của pháp luật. Tổng hợp, báo cáo Trưởng ban, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra Ủy ban Dân tộc về kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.


2. Tham mưu Trưởng ban thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Lên lịch tiếp công dân và tổ chức tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến dân tộc, thành phần dân tộc, tên gọi, phong tục, tập quán các dân tộc thiểu số và những vấn đề khác về dân tộc trình Trưởng ban xem xét, giải quyết đối với những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trình Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


3. Tham mưu Trưởng ban thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng như công khai, minh bạch; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện quy tắc ứng xử; chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát tài sản thu nhập. Tổng hợp, báo cáo Trưởng ban, Thanh tra tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra Ủy ban Dân tộc về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


4. Tham mưu Trưởng ban thực hiện tốt công tác pháp chế; dự thảo trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc; quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban; Trưởng, Phó phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; quy định về quan hệ, phối hợp công tác giữa Ban Dân tộc với các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các văn bản khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.


5. Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng đề cương tuyên truyền từng Chuyên đề theo sự phân công của lãnh đạo Ban; đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước về công tác dân tộc; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Biên tập tin, bài, ảnh về các hoạt động của cơ quan để thông tin, tuyên truyền kịp thời cho tổ chức, sư sãi và đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của đơn vị gửi đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan. Kiến nghị, đề xuất việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về cơ chế chính sách liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc không còn phù hợp thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc.


6. Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức, triển khai có hiệu quả Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số; Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số, Chuyên đề “Dân tộc và Phát triển”.


7. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với người Hoa. Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV, AIDS, mua bán người, mại dâm.


8. Nắm bắt thông tin tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất và xử lý kịp thời những vụ việc phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Giúp lãnh đạo Ban tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và quy định của pháp luật. Phối hợp, giúp Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh và các chùa Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo quy định.


9. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban và quy định của pháp luật.


10. Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết công tác phối hợp liên tịch giữa Ban Dân tộc với các sở, ban ngành: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,...


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 428
 • Trong tuần: 2 547
 • Tất cả: 434128
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc