DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Số điện thoại phòng Chính sách dân tộc: 02993.626372; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

2

Lâm Thị Trúc Loan

PTP. Chính sách Dân tộc

lttloan@soctrang.gov.vn

083.8020000

3

Thạch Thị Bích Vân

Chuyên viên

ttbvan@soctrang.gov.vn

083.9833339

4

Lý Thị Cẩm Vân

Chuyên viên

ltcvan@soctrang.gov.vn

035.8865811

4  Tạ Mỹ Thi Chuyên viên  tmthi@soctrang.gov.vn 097.3359376Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Chính sách Dân tộc


I. Chức năng:

Phòng Chính sách Dân tộc là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng ban xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chương trình, dự án, đề án và tổ chức triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc phạm vi nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

II. Nhiệm vụ:

1. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và các năm tiếp theo.


2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; xây dựng kế hoạch, đề án, dự án hàng năm và cả giai đoạn; tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh giao. 


3. Tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình thí điểm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề về giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


4. Triển khai thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc được phân công và theo quy định của pháp luật.


5. Phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các chương trình, dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


6. Tham mưu Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, công tác quân sự, dân quân tự vệ. 


7. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về kết quả thực hiện chính sách dân tộc và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 275
 • Trong tuần: 513
 • Tất cả: 147167
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lâm Sách, Trưởng ban Ban Dân tộc