DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG NGHIỆP VỤ

Số điện thoại: 02993.626372

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1 Châu Ngọc Hồng Trưởng phòng  cnhong@soctrang.gov.vn  038.8343787 

2

Lâm Thị Trúc Loan Phó Trưởng phòng
lttloan@soctrang.gov.vn 083.8020000

3

Thạch Thị Bích Vân

Chuyên viên

ttbvan@soctrang.gov.vn

083.9833339

4

Lý Thị Cẩm Vân

Chuyên viên

ltcvan@soctrang.gov.vn

035.8865811

5 Tạ Mỹ Thi  Chuyên viên   tmthi@soctrang.gov.vn 097.3359376 
6 Lý Minh Tiến Chuyên viên  lmtien@soctrang.gov.vn 098.9521571

 

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Nghiệp vụ


I. Chức năng:

Phòng Nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp Trưởng ban theo dõi, thực hiện quản lý nhà nước về chính sách dân tộc thuộc phạm vi nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao; nhất là tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, Chiến lược công tác dân tộc; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt.

II. Nhiệm vụ:

1. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiếu số giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.


2. Tham mưu lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện các chính sách, chương trình, dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì quản lý, chỉ đạo; theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc ở địa phương; tham mưu, đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xóa đói, giảm nghèo, định canh, định cư, di cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác liên quan đến chính sách dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


3. Tham mưu lãnh đạo Ban phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định các chương trình, dự án, đề án do các Sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức xây dựng có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác dân tộc và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.


4. Tham mưu lãnh đạo Ban thực hiện hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.


5. Tham mưu lãnh đạo Ban dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về các quyết định có liên quan đến việc thực hiện chính sách dân tộc; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chính sách dân tộc theo quy định.


6. Thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất khác theo quy định và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban và quy định của pháp luật.


7. Tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng chương trình, triển khai thực hiện và tổ chức sơ, tổng kết công tác phối hợp liên tịch giữa Ban Dân tộc với các sở, ban ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,...


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 312
 • Trong tuần: 2 431
 • Tất cả: 434012
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc