DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG TUYÊN TRUYỀN VÀ ĐỊA BÀN

Số điện thoại Phòng Tuyên truyền và địa bàn: 02993.629373; Fax: 02993.821710

 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động

1

 


 

 

2

Lý Mạnh Xuân

Chuyên viên

lmxuan@soctrang.gov.vn

091.9945234

3

Đồ Hoàng

Chuyên viên

dhoang@soctrang.gov.vn

093.9318325
Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tuyên truyền và địa bàn


I. Chức năng:

Phòng Tuyên truyền và Địa bàn là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu giúp Trưởng ban thực hiện quản lý nhà nước về công tác vận động, tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quản lý công tác người Hoa, Phật giáo Nam tông Khmer và thực hiện một số chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ:

1. Thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh: kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 30/9/2016 về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “ Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


2. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động tuyên truyền hàng năm trong lĩnh vực công tác dân tộc và kiến nghị đề xuất việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy định về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực công tác dân tộc. Xây dựng đề cương tuyên truyền từng chuyên đề theo sự phân công của Trưởng ban; đồng thời, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền theo quy định.


3. Giúp lãnh đạo cơ quan tổ chức tiếp đón, thăm hỏi, giải quyết các nguyện vọng của Sư sãi Khmer, đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật. Phối hợp, giúp Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh và Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức sinh hoạt tôn giáo theo quy định.


4. Giúp Trưởng ban thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với người Hoa; xây dựng lực lượng nồng cốt và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và theo dõi tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch va tổ chức thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. 


5. Biên tập tin, bài, ảnh gửi đăng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và cơ quan. Thu thập thông tin, tình hình dư luận xã hội trong sư sãi Khmer và đồng bào dân tộc thiểu số tổng hợp báo cáo Trưởng ban để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.


6. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 171
 • Trong tuần: 409
 • Tất cả: 147063
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lâm Sách, Trưởng ban Ban Dân tộc