DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Số điện thoại Phòng Kế hoạch Tổng hợp:              ; Fax: 02993.821710

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

Di động1

 Châu Ngọc Hồng

Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

cnhong@soctrang.gov.vn 

 038.8343787


2

Sơn Thị Ý Sáu

Chuyên viên

stysau@soctrang.gov.vn

039.8039177Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tổng hợp


I. Chức năng:

Phòng Kế hoạch Tổng hợp là đơn vị của Ban Dân tộc có chức năng tham mưu Trưởng ban xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dân tộc hàng năm và giai đoạn; chương trình, kế hoạch liên tịch với các cấp, các ngành; thu thập, tổng hợp các dữ liệu thống kê về công tác dân tộc theo Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc.

 
II. Nhiệm vụ:

1. Dự thảo các văn bản do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công về các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, đề án, dự án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác dân tộc theo quy định.


2. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân tộc theo chuyên môn, nghiệp vụ được giao. Tổ chức thực hiện công tác thống kê phục vụ công tác dân tộc theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-UBDT ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc.


3. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc đối với Phòng Dân tộc cấp huyện và công chức làm công tác dân tộc đối với cấp huyện chưa đủ điều kiện thành lập Phòng Dân tộc và công chức giúp Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý nhà nước về công tác dân tộc.


4. Xây dựng chương trình, kế hoạch liên tịch với các ngành như: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Tỉnh đoàn, Bộ đội Biên phòng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và triển khai thực hiện các chương trình liên tịch theo quy định.


5. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất, chuyên đề về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng ban.


Thông báo - Hướng dẫnThống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 220
 • Trong tuần: 458
 • Tất cả: 147112
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lâm Sách, Trưởng ban Ban Dân tộc