Kế hoạch vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022
Số ký hiệu văn bản 09/KH-BCĐUBND
Ngày ban hành 26/10/2022
Ngày hiệu lực 26/10/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch vận động tài trợ kinh phí tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII và Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng, Khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ V năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lễ hội
Người ký duyệt Trần Văn Lâu
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước

Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả