Lượt xem: 50
Kết quả thực hiện cải cách hành chính của Ban Dân tộc quý I năm 2023

Trong quý I, công tác cải cách hành chính (CCHC) được Ban Dân tộc triển khai thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có nội dung tuyên truyền công tác CCHC, ngay trong đầu năm đơn vị đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền năm 2023, cụ thể hóa một số hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai các thủ tục hành chính (TTHC) của cơ quan tại Bộ phận một cửa, công bố công khai các TTHC trên Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC;... Thông qua các hình thức tuyên truyền, công chức và người lao động đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng về công tác CCHC trong thực thi nhiệm vụ, công vụ.

Quảng cảnh họp giao ban cơ quan

Thủ trưởng đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị thuộc Ban thường xuyên rà soát TTHC thuộc phạm vi của ngành, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác CCHC nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan theo hướng hiện đại, đảm bảo hoạt động hiệu quả. Căn cứ Kế hoạch CCHC của tỉnh đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-BDT ngày 12/01/2023 về thực hiện CCHC năm 2023 tại Ban Dân tộc. Trong quý I, đơn vị đã thực hiện hoàn thành 12/30 nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; đã ban hành 06 văn bản liên quan đến nội dung chỉ đạo công tác CCHC. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng, trong các cuộc họp giao ban lãnh đạo, cuộc họp cơ quan đều tổ chức quán triệt nội dung, nhiệm vụ liên quan đến công tác CCHC của cơ quan; gắn công tác thi đua khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.

Về công tác tiếp nhận, xử lý và ban hành văn bản tại đơn vị luôn được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Trong quý I, đơn vị đã tiếp nhận 152 văn bản giấy và 1.167 văn bản điện tử và đã phát hành 432 văn bản điện tử. Bên cạnh đó, công tác thực hiện việc công khai TTHC, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quy định hướng dẫn về đối tượng, thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí tại Thanh tra Ban và Bộ phận một cửa của đơn vị đảm bảo thực hiện theo đúng quy trình, quy định.

Thực hiện tốt việc công bố, công khai 100% TTHC về lĩnh vực công tác dân tộc lên Trang thông tin điện tử: https://www.bandantoc.soctrang.gov.vn; Trang Một cửa điện tử: https://www.motcuabandantoc.soctrang.gov.vn. Kết quả giải quyết TTHC: Trong quý I, đơn vị đã tiếp nhận 22 hồ sơ (từ UBND các huyện, thị xã, thành phố) liên quan đến TTHC do đơn vị phụ trách qua Hệ thống QLVB & điều hành và Phần mềm Một cửa điện tử, đơn vị đã tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2023 - 2027. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC, xử lý hồ trực tuyến đối với TTHC do đơn vị phụ trách đều thực hiện giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hạn.

Từ những kết quả đạt được trong công tác CCHC trong quý I năm 2023, đơn vị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2023, tiếp tục duy trì, thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC, Kế hoạch tuyên truyền CCHC, Kế hoạch rà soát TTHC; Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của Ban Dân tộc; Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC; Kế hoạch tự kiểm tra công tác ISO;... Tổ chức thực hiện tốt việc soạn thảo, ban hành các văn bản hành chính đúng quy trình, thể thức theo quy định; rà soát và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành. Duy trì vận hành, khai thác hiệu quả mạng nội bộ, mạng Internet, Trang thông tin điện tử, Trang Một cửa điện tử, Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 tại đơn vị; tăng cường sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong trao đổi văn bản. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quy trình tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định hướng dẫn về đối tượng, thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí tại đơn vị.

Huỳnh Kỉnh Tâm


Thông báo mớiThống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 60
 • Trong tuần: 369
 • Tất cả: 495989
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc