Lượt xem: 1476
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng năm 2022
Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG

STT

TUẦN/NĂM

TIÊU ĐỀ

FILE ĐÍNH KÈM

01

 

Tuần 45 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022

 

Tải về

02

 

Tuần 44 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 19/12/2022 đến ngày 23/12/2022

 

Tải về

03

 

Tuần 43 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 12/12/2022 đến ngày 16/12/2022

 

Tải về

 

04

 

Tuần 43 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 05/12/2022 đến ngày 09/12/2022

 

Tải về

05

Tuần 42 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 28/11/2022 đến ngày 02/12/2022

Tải về

 

06

Tuần 41 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022

Tải về

07

Tuần 40 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/11/2022 đến ngày 18/11/2022

Tải về

08

Tuần 39 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 07/11/2022 đến ngày 11/11/2022

Tải về

09

Tuần 38 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 31/10/2022 đến ngày 04/11/2022 

Tải về 

10

Tuần 37 - Năm 2022

 Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/10/2022 Tải về 

11

Tuần 36 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022  Tải về

12

 

Tuần 35 - Năm 2022

 Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 03/10/2022 đến ngày 07/10/2022 Tải về 

13

 

Tuần 34 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 26/9/2022 đến ngày 30/9/2022 

Tải về

 

14

Tuần 33 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 19/9/2022 đến ngày 25/9/2022

Tải về 

16

Tuần 32 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 05/9/2022 đến ngày 09/9/2022

Tải về

17

 

Tuần 31 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022

 

Tải về

18

 

Tuần 30 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 22/8/2022 đến ngày 26/8/2022

 
 

Tải về

19

 

Tuần 29 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 08/8/2022 đến ngày 12/8/2022

 

Tải về

20

Tuần 28 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 01/8/2022 đến ngày 05/8/2022

 
 

Tải về

21

Tuần 27 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 25/7/2022 đến ngày 29/7/2022

 

Tải về

22

 

Tuần 26 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 18/7/2022 đến ngày 22/7/2022

 

Tải về

23

Tuần 25 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2022

Tải về

24

Tuần 24 - Năm 2022

 
 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2022

 

Tải về

25

 

Tuần 23 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2022

 

Tải về

26

Tuần 22 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022

Tải về

27

 

Tuần 21 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022

Tải về

28

 

Tuần 20 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 30/5/2022 đến ngày 03/6/2022

 

Tải về

29

Tuần 19 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 23/5/2022 đến ngày 27/5/2022

Tải về

30

Tuần 18 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022

Tải về

31

Tuần 17 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 09/5/2022 đến ngày 13/5/2022

 
 

Tải về

32

Tuần 16 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 02/5/2022 đến ngày 06/5/2022

Tải về

33

Tuần 15 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 25/4/2022 đến ngày 29/4/2022

Tải về

34

Tuần 14 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 18/4/2022 đến ngày 22/4/2022

Tải về

35

Tuần 13 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 04/4/2022 đến ngày 08/4/2022

Tải về

36

Tuần 12 - Năm 2022

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022

Tải về

37

Tuần 11 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 21/3/2022 đến ngày 25/3/2022

Tải về

 

38

Tuần 10 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/3/2022 đến ngày 18/3/2022

Tải về

39

Tuần 09 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 07/3/2022 đến ngày 11/3/2022

Tải về

40

Tuần 08 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022

Tải về

41

Tuần 07 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022

Tải về

42

Tuần 06 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 14/02/2022 đến ngày 18/02/2022

Tải về

43

Tuần 05 - Năm 2022

 Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/02/2022  Tải về

44

Tuần 04 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 24/01/2022 đến ngày 28/01/2022

Tải về

45

Tuần 03 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022

Tải về

46

Tuần 02 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022 

Tải về

47

Tuần 01 - Năm 2022

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng từ ngày 02/01/2022 đến ngày 07/01/2022

 Tải về


Thông báo mớiThống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 457
 • Trong tuần: 1 583
 • Tất cả: 465290
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc