Tổng số: 4
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/2021/QĐ-TTg 30/12/2021 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 2
Tải về 2
1945/QĐ-TTg 18/11/2021 Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 2
Tải về 0
1719/QĐ-TTg 14/10/2021 Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Lượt xem: 3
Tải về 3
1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
Lượt xem: 2
Tải về 2
 
 
Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc