Tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 05/KH-BCĐUBND
Ngày ban hành 21/10/2022
Ngày hiệu lực 21/10/2022
Trích yếu nội dung Tổ chức đoàn famtrip khảo sát du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trong khuôn khổ Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lễ hội
Người ký duyệt Huỳnh Thị Diễm Ngọc
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước

Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả