Về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022
Số ký hiệu văn bản 4158/TB-BVHTTDL
Ngày ban hành 25/10/2022
Ngày hiệu lực 25/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lễ hội
Người ký duyệt Trịnh Thị Thủy
Tài liệu đính kèm Tải về Xem trước

Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
  • Bình chọn Xem kết quả