Lượt xem: 250
Ban Dân tộc triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số

Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thuộc Nội dung số 2, Tiểu dự án 01, Dự án 10 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-BDT ngày 06/12/2022 để triển khai thực hiện các nội dung trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Nhằm trang bị các kiến thức về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc, đặc biệt là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 và các kỹ năng thông tin, tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc cấp huyện và cấp xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở; các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã, phường, thị trấn; Bí thư, Trưởng Ban nhân dân các khóm, ấp; các vị chức sắc tôn giáo; các vị Archa và Ban quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; người có uy tín và người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, từ ngày 14/12/2022 đến ngày 30/12/2022, Ban Dân tộc đã phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức 11 cuộc Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022 cho 1.820 đại biểu tham dự. Tại Hội nghị các báo cáo viên đã truyền đạt 03 Chuyên đề về công tác dân tộc, chính sách dân tộc, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; một số kỹ năng thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc và cách thức tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số; vai trò của người dân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chủ thể tham gia thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã tổ chức biên soạn và cấp phát 1.820 tài liệu tuyên truyền và 21.000 tờ gấp pháp luật song ngữ Việt - Khmer tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cho Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Ngoài các hoạt động trên, Ban Dân tộc còn chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, các địa phương tham gia viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng nhằm tuyên truyền kịp thời, chính xác các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; thông tin tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các địa phương nói riêng, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Tính đến nay, Ban Dân tộc đã triển khai thực hiện đạt 100% các nội dung theo Kế hoạch đã đề ra trong năm 2022. Các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động tuyên truyền được tổ chức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đặc biệt là phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và tôn trọng pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; đặc biệt là Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, truyền thông góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Sau đây là một số hình ảnh liên quan đến các hoạt động triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022:

Quang cảnh hội nghị tổ chức tại địa bàn huyện Châu Thành

Quang cảnh hội nghị tổ chức tại địa bàn huyện Trần Đề

Quang cảnh hội nghị tổ chức tại địa bàn thị xã Vĩnh Châu

Quang cảnh hội nghị tổ chức tại địa bàn thị xã Ngã Năm

Tờ gấp pháp luật tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếng Việt

Tờ gấp pháp luật tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tiếng Khmer

Thành Trúc

 


Thông báo mớiThống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 401
 • Trong tuần: 1 527
 • Tất cả: 465234
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
   
   
  Bản quyền thuộc: BAN DÂN TỘC TỈNH SÓC TRĂNG
  Địa chỉ: Số 6, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
  Điện thoại: (0299) 3821 332. Email: bandt@soctrang.gov.vn
  Ghi rõ nguồn Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
  Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lý Rotha, Trưởng ban Ban Dân tộc